Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La (Lô số 5) của UBND Tỉnh Sơn La (Click để xem chi tiết)

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm) (Click để xem chi tiết)