Trở lại danh sách

Tập đoàn Tây Bắc trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (đợt 1) cho khách hàng của dự án Shining City