1
Khu TMDV Tây Bắc Plaza
2
Khu Vườn Nhật Bản
3
Khu Vườn Châu Âu
4
Hệ thống cây xanh
5
Vườn nướng BGQ
6
Cafe sân vườn
5
Vườn nướng BGQ
7
Cây ánh sáng
8
Con đường ánh sáng
9
Khu vui chơi trẻ em
10
Khu thể thao
11
Nhà Văn Hóa
12
Trường Mầm Non
13
Bãi đõ xe
14
Đài Phun Nước

Tiện ích

1

Khu TMDV Tây Bắc Plaza

8

Con đường ánh sáng

2

Khu vườn Nhật Bản

9

Khu vui chơi trẻ em

3

Khu vườn Châu Âu

10

Khu vườn thể thao

4

Hệ thống cây xanh

11

Nhà Văn Hóa

5

Vườn nướng BBQ

12

Trường mầm non

6

Cafe sân vườn

13

Bãi đỗ xe

7

Cây ánh sáng

14

Đài phun nước